Hazır Demirin Avantajları

Günümüzün temel gereksinimlerinden  olan makina kullanımı her sektörde olduğu gibi emeğin yoğun kalitenin daha önemli olduğu İnşaat sektöründe de hızla yerini almaktadır.

    Ülkemizde demir çelik sektörünün sahip olduğu üstün teknoloji ve yüksek üretim kapasitesiyle her hürlü standart ve kalitede inşaat demiri üretimi yapılmaktadır.

    Özellikle son deprem yönetmeliğinden sonra nervürlü inşaat demirinin üretim ve temini aşamasında kalite ve standart anlayışı daha fazla ön planda tutulmaya başlanmıştır. Fakat aynı kalite anlayışının malzemelerin projeye göre hazırlanıp yerine montajı esnasında da gösterildiğini iddia etmek oldukça zordur.

   Buradaki  en önemli sorunlardan bir tanesi de uygulamada kullanılan mevcut el aletleri ve ekipmanlarının artık demode olmasından kaynaklanmaktadır.

   Piyasadaki uygulamalarda kullanılan  bir çok el aleti ve ekipmanın TS-708 standartlarına uygun olmadığı ve bu aletlerle yapılan uygulamalarda demirin büküm noktalarında kılcal çatlakların ve kırılmaların oluştuğu bilinmektedir.

Hazır Demir bu aşamalarda malların tamamının boy mallardan ve istenilen standartlarda (TS-708) makina ve ekipmanlarla kesilip bükülmesinden dolayı demirin her bölgesinde eşit  mukavemet imkanı sağlamaktadır.

   Ayrıca gerek fire olayının tamamen ortadan kalkması gerekse hazırlık aşamasındaki işçilik giderlerini azaltmasıyla yapı sahibi ve uygulama elemanlarına büyük maliyet ve zaman avantajları sağlamaktadır.